تخت بستری الکتریکی VIP با دو موتور (کد 2001-3 AT.MB)

  • سه شکن متحرک
  • بدساید پروانه ای و سرتخت های ABS
  • رویه شکن ABS (سفارشی)
  • سیستم الکترونیکی
  • کنسول کنترل برای پرستار
  • باتری پشتیبان برای مواقع ضروری و نبود برق
  • قابلیت جدا شدن راحت سر تخت ها
  • نگهدارنده کیسه ادرار در دو طرف تخت
  • رنگ الکترواستاتیک آنتی باکتریال
  • وزن قابل تحمل:  ۲۰۰ کیلوگرم