تخت بستری الکتریکی VIP با سه موتور (کد 2001-2 AT.MB)

 • قابلیت تنظیم ارتفاع (حداقل ۵۰۰ میلیمتر – حداکثر ۸۰۰ میلیمتر)
 • سه شکن متحرک
 • بدساید پروانه ای و سرتخت های ABS
 • رویه شکن ABS (سفارشی)
 • سیستم الکترونیکی
 • کنسول کنترل برای پرستار
 • باتری پشتیبان برای مواقع ضروری و نبود برق
 • تسشک با قابلیت انعطاف پذیری بالا با روی چرم مصنوعی
 • قابلیت جدا شدن راحت سر تخت ها
 • نگهدارنده کیسه ادرار در دو طرف تخت
 • رنگ الکترواستاتیک آنتی باکتریال
 • وزن قابل تحمل:  ۲۰۰ کیلوگرم