تخت بستری الکتریکی ساده با سه موتور(کد 2001-4 AT.MB)

  • قابلیت تنظیم ارتفاع (حداقل ۵۰۰ میلیمتر – حداکثر ۸۰۰ میلیمتر)
  • سه شکن متحرک
  • بدساید فولدینگی
  • سیستم الکترونیکی
  • باتری پشتیبان برای مواقع ضروری و نبود برق
  • تسشک با قابلیت انعطاف پذیری بالا با روی چرم مصنوعی
  • قابلیت جدا شدن راحت سر تخت ها
  • نگهدارنده کیسه ادرار در دو طرف تخت
  • رنگ الکترواستاتیک آنتی باکتریال
  • وزن قابل تحمل:  ۲۰۰ کیلوگرم