تخت بستری الکتریکی ساده با دو موتور (کد 2001-5 AT.MB)

  • سه شکن متحرک
  • بدساید فولدینگی
  • سیستم الکترونیکی
  • باتری پشتیبان برای مواقع ضروری و نبود برق
  • تسشک با قابلیت انعطاف پذیری بالا با روی چرم مصنوعی
  • قابلیت جدا شدن راحت سر تخت ها
  • نگهدارنده کیسه ادرار در دو طرف تخت
  • رنگ الکترواستاتیک آنتی باکتریال
  • وزن قابل تحمل:  ۲۰۰ کیلوگرم