مطالب توسط admin

چراغ سیالیتیک(روشنايي اتاق عمل)

لامپهای جراحی یکی از ابتداییترین و مهمترین وسایلی هستند که در اتاقهای عمل جهت  روشن کردن موضع جراحی و مشاهده بهتر اندام کوچک و بدون کنتراست در مناطق عمیق موضع یا حفرههای بدن به کار میرود. مناسبترین چراغ برای اتاق عمل چراغ سیالتیک است و داراي انواع مختلف مثل چراغهای تك قمره، دو قمره، سه قمره […]