خدمات پس از فروش

مجموعه آبان طب بر این باور است، مشتری مداری پس از فروش متوقف نشده و بالعکس مسئولیتی جدید بر عهده مجموعه نهاده شده است. بر همین اساس در راستای جلب رضایت مشتریان و وفادارسازی آنان خدماتی هم چون خدمات سرویس دوره ای، تعمیرات، جایگزین و تامین قطعات ارائه نموده است.

خدمات دوره ای: بررسی و رفع عیوب احتمالی محصولات به صورت دوره ای.

خدمات تعمیرات: بررسی و رفع عیوب محصولات در صورت خرابی.

خدمات جایگزین : جایگزین سازی محصولات سالم به جای محصولات معیوب در مدت ارایه خدمات دوره ای و تعمیرات.

خدمات تامین: تامین  قطعات یدکی محصولات.